Nogle funktionaliteter vises ikke i Internet Explorer - brug en af disse browsere for at få den bedste oplevelse: Chrome, Safari eller Firefox. Vi beklager ulejligheden.

Engineeringmetoden

I arbejdet med jeres problem er det vigtigt, at I arbejder systematisk og laver et grundigt forarbejde. Det vil blandt sige, at I tager jer tid til at sætte jer ind i problemstillingen, kortlægger både den viden, I allerede har og den viden, I får brug for, og at I laver en grundig ideudvikling.

Til dette arbejde kan I vælge at bruge Engineeringmetoden, der består af syv delprocesser samlet i modellen Engineering Design Processen (EDP). EDP og de syv delprocesser hjælper jer med at arbejde systematisk og reflekteret med problemløsningen.

Start: Forstå udfordringen

Undersøg

Få idéer

Konkretiser

Konstruer

Forbedre

Afslutning: Præsenter

Science Cup er finansieret af IDA, Region Syddanmark og Ellehammer Fonden.

 logo
 logo
 logo
 logo
 logo