Nogle funktionaliteter vises ikke i Internet Explorer - brug en af disse browsere for at få den bedste oplevelse: Chrome, Safari eller Firefox. Vi beklager ulejligheden.

Analyse 2016:

Virksomheder efterlyser koordinering af samarbejder med skoler

 
PRESSEMEDDELELSER
27. april 2016

Danske ingeniørvirksomheder står på spring for at være med til at motivere skoleelever til at interessere sig for teknologi. De mangler ingeniører og vil imødekomme ingeniørmanglen ved at vise deres arbejde frem. Men selvom den åbne skole lægger op til, at skoler samarbejder med lokalsamfundet, og skolereformen lægger op til, at kommunerne sætter rammer og mål for det, så angiver virksomheder landet over manglende koordinering som en afgørende barriere for mere samarbejde. Det viser ny minirapport fra den teknologiske alliance Engineer the future, der i samarbejde med Deloitte, har talt med 23 af nogle af landets store virksomheder.

Minirapporten ’Skole-virksomhedssamarbejde – en del af løsningen’, der offentliggøres i dag, punkterer myten om den virkelighedsforskrækkede ingeniør, der helst vil gemme sig bag computerskærmen. To tredjedele af de adspurgte ingeniørtunge virksomheder vil gerne opstarte samarbejder eller udvide eksisterende, hvis betingelserne var bedre.

Virksomheder efterlyser kommunal koordinering

Den væsentligste barriere, der nævnes af stort set alle virksomheder i rundspørgen er, at der mangler en til at skabe og vedligeholde kontakten mellem skoler og virksomheder. Mere en halvdelen af de adspurgte angiver, at en kommunal koordinering vil øge sandsynligheden for, at de ville engagere sig i samarbejder eller udvide eksisterende – kun to virksomheder vurderer, at deres samarbejde med kommunen kan karakteriseres som godt.

De adspurgte virksomheder, der omfatter nogle af landets største virksomheder, samarbejder med skoler i 27 af landets 99 kommuner, og deres svar dækker således over næsten en tredjedel af landets kommuner.

”Vores rundspørge viser, at mange virksomheder står på spring for at vise endnu flere elever, hvad teknisk og naturfaglig videnskab kan bruges til i virkeligheden. Det er afgørende, at den gode vilje fra virksomhederne bliver understøttet af gode rammer og god koordinering på kommunalt plan, så tiden ikke bruges på besværlige praktikaliteter og så erfaringer bliver brugt til at skabe endnu stærkere samarbejder fremfor, at der skal startes forfra hver gang,” siger Engineer the futures bestyrelsesformand, Frida Frost.

Den åbne skole er oplagt ramme for samarbejde

Et centralt element af folkeskolereformen er indførelse af den såkaldte ‘Åbne Skole’, der henviser til øget inddragelse af foreninger, virksomheder og eksterne samarbejdspartnere i skolens hverdag. Formålet er at supplere tavleundervisning med ‘real life cases’, der kan øge elevernes kendskab til livet uden for klasseværelset.

”Med skolereformens åbne skole anerkendes det, at interaktion med det omkringliggende samfund skal være en del af skolegangen, og undersøgelser viser, at det har en afgørende indflydelse på unges studievalg, at de oplever, hvordan fagene bliver brugt i virkeligheden,” siger Engineer the futures bestyrelsesformand Frida Frost og fortsætter: ”Derfor er det helt oplagt, at skoler og virksomheder støttes i at samarbejde.”

Samarbejde tredobler antallet af potentielle ingeniører

Behovet for skole-virksomhedssamarbejde er stort. Danmark kommer til at mangle 13.500 ingeniører og naturvidenskabelige kandidater i 2025. Ifølge Engineer the futures rapport, dokumenterer engelske undersøgelser, at netop skole-virksomhedssamarbejde kan tredoble antallet af unge, der bliver inspireret til at vælge ingeniørvejen, hvis det koordineres lokalt.

Øvrige barrierer, der nævnes af de adspurgte virksomheder:

  • samarbejdet er for tidskrævende
  • samarbejdet hviler på ildsjæle og enkeltpersoner
  • virksomhederne er usikre på, hvad der kræves af dem
  • virksomhederne ved ikke, hvem de skal henvende sig til
  • virksomhederne mangler materialer og inspiration til indhold
 logo
 logo
 logo
 logo
 logo
netcompany logo
 logo
 logo
 logo
 logo
 logo
 logo