Nogle funktionaliteter vises ikke i Internet Explorer - brug en af disse browsere for at få den bedste oplevelse: Chrome, Safari eller Firefox. Vi beklager ulejligheden.

Succesfuldt samarbejde med Studievalg

Evalueringen af projektet er særdeles positiv fra alle parter

 
PRESSEMEDDELELSER
20. marts 2018

Engineer the future har i samarbejde med de 7 landsdækkende studievalgscentre afsluttet og evalueret  Studievalgsprojektet 2017-18

Med 19 besøg fordelt på 13 virksomheder over hele landet har mere end 300 gymnasieelever fået indblik i uddannelses- og karrieremuligheder inden for det teknologiske og naturvidenskabelige felt.

Evalueringen af projektet udsendes i disse dage til de involverede og er særdeles positiv fra alle parter.

Studievalg vurderer, at projektet i høj grad bidrager til ønsket fra eleverne om at se uddannelse og efterfølgende karriere i en sammenhæng og giver eleverne et virkelighedsnært afsæt for refleksioner over fremtidigt uddannelsesvalg.

Evalueringerne fra eleverne viser, at virksomhedsbesøgene har en positiv indvirkning på deres afklaring af, hvorvidt en uddannelse inden for det naturvidenskabelige/tekniske område passer til dem:

”Det var fascinerende at høre fire forskellige livshistorier og synsvinkler på uddannelsessystemet og arbejdslivet […] Men særligt kunne jeg godt lide at snakke med dem, da man fik indblik i deres hverdag som ingeniør." 

Fra de deltagende virksomheders side er der også gennemgående positiv feed back, og alle som én svarer ja til, at de kan forestille sig at deltage igen næste år:

”Medarbejderne synes, det er super skønt at møde de unge mennesker, de vil gerne inspirere og får faktisk får god energi af at deltage i denne type arrangementer.”

Vi planlægger derfor at fortsætte projektet i 2018-19. 

 logo
ibm logo
 logo
 logo
 logo
 logo
 logo
lego logo
Velux logo
 logo
 logo
 logo