Nogle funktionaliteter vises ikke i Internet Explorer - brug en af disse browsere for at få den bedste oplevelse: Chrome, Safari eller Firefox. Vi beklager ulejligheden.

Stort velkommen

til alle nye tek/nat-studerende

 
ARTIKLER
2. september 2020

I disse uger starter knap 17.000 nye studerende på landets STEM-uddannelser. Det er først og fremmest et vigtigt skridt på en spændende rejse for den enkelte frem mod et meningsfyldt og spændende arbejdsliv, men det er også afgørende for de mange teknologivirksomheder, hvis succes hviler på kloge og kreative hjerner.

STEM-kandidater er efterspurgte – og derfor bør de nye studerende bydes stort velkommen.

Samfundet står med en række store aktuelle udfordringer på blandt andet klima, medicinal og fødevareområdet, som kun kan blive løftet, hvis næste generation er parate til at lægge deres energi og ressourcer i at udvikle nye løsninger. Årets ansøger og optagelses-tal viser, at der heldigvis er rigtig mange unge, der gerne vil hjælpe til. Det skylder vi den unge generation et stort tak for.

At tage en STEM-uddannelse er krævende og tager tid. Det er ikke for alle. Nogle vælger den, fordi de altid har vidst, at det var den vej, de ville. De har STEM-passionen med sig på forhånd, når de starter uddannelse. Andre er måske mere usikre, men nysgerrige nok til at have sat krydset ved STEM, da de søgte ind. Vores håb er, at de næste mange års uddannelse lever op til forventninger for begge grupper og forhåbentlig åbner op for ny viden og faglighed, der får interessen for STEM til at spire yderligere hos den enkelte.

På vej, men stadig arbejde at gøre

Igennem snart 6 år har Engineer the Future arbejdet med at få flere gjort interesseret i STEM med indsatser i både grundskole, gymnasier og med en stor målrettet branding-indsats. Og arbejdet bærer frugt. Siden 2014 er optaget på ingeniøruddannelserne steget med 28 procent.

Ser vi på kønsfordelingen blandt de optagne, er der også positive takter at spore. I 2020 blev der optaget 13 pct. flere kvinder på STEM-uddannelser sammenlignet med 2019 – primært på IT-uddannelserne. Ikke desto mindre udgør kvinderne stadig kun 33 procent af de optagne. Vi står altså stadig med et alvorligt tab af potentiale.

Derfor er der fortsat brug for en teknologisk alliance, der samarbejder på tværs af virksomheder, uddannelser og organisationer. Et samarbejde som er unik af sin art, og som åbner døre til Christiansborg og bemærkes i offentligheden.

’En lang sej og koordineret indsats lønner sig’ skrev Tænketanken DEA i en kronik i juli i Berlingske Tidende med henvisning til STEM-området:

”(…) vi kan med fordel se mod en succeshistorie, nemlig den øgede søgning til Science, Technology, Engineering og Mathematics, også kendt som STEM-uddannelserne. I de sidste mange år har der pågået et stort arbejde med at få flere unge til at interessere sig for og søge STEM-uddannelserne (….) Fokus i indsatsen har ikke alene været, at der er mangel på STEM-kompetencer, men også at løfte kompetenceniveauet i hele fødekæden og synliggøre, at eksempelvis naturfag er interessant (…), og at man med en af disse uddannelser kan være med til at forandre verden. (Berlingske Tidende 24.juli 2020)

Ja, det et utvivlsomt et langt sejt træk at få flere unge gjort interesseret i STEM. Men i Engineer the Future har vi tålmodigheden. Vi kan se, at vi sammen gør en forskel.

 

Vil du være en del af holdet, så læs mere her.

 

Hvis vi skal løse de aktuelle udfordringer på klima og sundhedsområdet, må dansk erhvervsliv stå sammen om at sikre, at flere unge tager en STEM-uddannelse. Rambøll har været med i Engineer the Future siden 2014 og vores oplevelse er, at netop fordi vi tager et fælles ansvar, kan vi opnå stærke resultater.

- Ib Enevoldsen, CEO Rambøll Danmark

 

Engineer the Futures vigtigste resultater:

Engineer the Future blev dannet i 2014 for at sikre, at Danmark får de teknologiske og naturvidenskabelige kompetencer, der er brug for. Engineer the Future er en teknologisk alliance mellem førende danske virksomheder, uddannelsessteder og organisationer.

  • Gennem brandingkampagner har vi bidraget til, at optaget på ingeniøruddannelserne er steget med 28 % siden 2014.

  • Gennem programmerne ”Engineering i skolen og gymnasiet” og skolebesøgsordningen ”Book en ekspert” har vi inspireret og motiveret 3.500 lærere og 100.000 elever til mere virkelighedsnær naturfagsundervisning, som er afgørende for at styrke fremtidige generationers tekniske og naturvidenskabelige kompetencer.
 
 logo
ibm logo
 logo
 logo
foss logo
 logo
 logo
cowi logo
netcompany logo
 logo
 logo
 logo