Nogle funktionaliteter vises ikke i Internet Explorer - brug en af disse browsere for at få den bedste oplevelse: Chrome, Safari eller Firefox. Vi beklager ulejligheden.

Skoler mødtes face to face med virksomheder

 
ARTIKLER
30. november 2016

Dansk erhvervsliv mødtes med undervisningsdanmark den 28. november, da Engineer the future og ATV samlede over 100 mennesker hos Siemens Danmark for at diskutere det gode skole-virksomhedssamarbejde.

Det summede af snurrende robotlyde og unge stemmer i Siemens store atrium i Ballerup mandag den 28. november, da Engineer the future og ATV havde inviteret elever, lærere, virksomheder og kommuner til event om, hvordan samarbejdet mellem virksomheder og skoler kan udvikles og styrkes. Formålet med dagen var at bringe alle parter under samme tag og lade dem diskutere mulighederne for at knytte tættere bånd som led i arbejdet med at skabe mere motiverende undervisning. For som Jukka Pertola, CEO  i Siemens, indledte dagen med at sige:

"Danske virksomheder har en vigtig rolle at spille i forhold til at få gjort flere unge interesserede i naturvidenskab og teknologi."

En pointe som Christine Antorini supplerede ved at henvise til Åben skole og betydningen af at inddrage det omkringliggende samfund i undervisningen.

"Det nytter, når skoler går eksperimenterende til undervisningen," påpegede den tidligere undervisningsminister.

Og skal man tolke på spørgelysten blandt publikum, der udover virksomheder omfattede både kommuner, skolelærere og skoleledere, er interessen for anderledes undervisning gennem øget skole-virksomhedssamarbejde stort. Udfordringerne ved den type samarbejde kan imidlertid opleves som store – både for undervisningssektor og virksomheder:

For hvordan kommer man som lærer eller kommune i gang med at integrere virksomhederne i undervisningen? Hvem tage man kontakt til, og hvordan finder man ud af, om der er et match mellem undervisningsformål og virksomhed?  

Fra virksomhedsside blev det påpeget, at det er en udfordring at finde ud af, hvad der er efterspurgt i undervisningen. Gode intentioner om gerne at ville bidrage til en mere virkelighedsnær undervisning, risikerer at sande til, når man som virksomhed ikke kender lærernes behov.

Den type spørgsmål og udfordringer blev diskuteret både under selve konferencen og i de efterfølgende workshops. IBM og Sund & Bælt fortalte om deres arbejde med unge og den rådgivende ingeniørvirksomhed Kirkholm berettede, om de overvejelser man som virksomhed gør sig forud for et skolesamarbejde.

På de tre workshops var der mulighed for dialog og erfaringsudveksling. Haldor Topsøe og Flakkebjerg Efterskole fortalte om, hvordan man udvikler en drejebog for samarbejdsprojekter, mens Siemens fortalte om deres mangeårige samarbejde med Skoler i Ballerup Kommune. I pauserne blev deltagerne inddelt i hold sammen med elever fra Måløvhøj Skolen og sammen fik de til opgave at kode robotter, der afslutningsvis skulle opføre en dans for publikum.

Således sluttede dagen med et eksempel på, hvad der kan komme ud af det, når elever får lov at anvende deres viden i den virkelige verden. Eller som Christine Antorini formulerede det i sit oplæg: ’Alle bør lære ved at gøre.’

 logo
 logo
 logo
 logo
 logo
lm windpower logo
 logo
atkins logo
 logo
 logo
 logo
 logo