Nogle funktionaliteter vises ikke i Internet Explorer - brug en af disse browsere for at få den bedste oplevelse: Chrome, Safari eller Firefox. Vi beklager ulejligheden.

Region Midt støtter gymnasieindsats

Pilotprojekter skal undersøge engineering-potentialet i gymnasiet

 
ARTIKLER
4. december 2018

I samarbejde med Region Midt lancerer Engineer the Future to pilotprojekter med det mål for øje at undersøge potentialet for engineering i gymnasiet.

Hidtil har Engineer the Futures indsats ligget i grundskolen, men med støtte fra Den Midtjyske Teknologipagt i Region Midt opstarter Engineer the Future et nyt pilotprojekt med tre midtjyske gymnasier om at bringe engineering ind i undervisningen på STX.

Ligeledes har Den Midtjyske Teknologipagt i Region Midt valgt at støtte et pilotprojekt for skolebesøgsordning Book en ekspert. Målet er, at Book en ekspert skal geares til og udbredes på ungdomsuddannelser i Region Midt.

Bevilling til nyt projekt - Engineering i gymnasiet

Region Midt har pr. 1. november 2018 bevilliget 2,8 mio. kr. til et pilotprojekt om engineering i gymnasiet. Deltagerne er de tre midtjyske gymnasier Egaa, Odder og Silkeborg samt professionshøjskolen VIA University College, Engineer the Future og Astra.

Formålet med engineering-pilotprojektet i de tre midtjyske gymnasier er at undersøge engineering-tilgangens potentiale i gymnasieregi, tilpasse den grundskolebaserede engineering-didaktik til gymnasiet og udvikle en ”best practice”-model for kompetenceudvikling af lærere, der kan danne grundlag for Engineering i skolens fremadrettede gymnasieindsats fra 2021.

Gymnasierne efterspørger Book en ekspert

Med en bevilling på yderligere 1,1 mio. kr. fra Teknologipagten i Region Midt udbredes og tilpasses Book en ekspert til ungdomsuddannelserne i Region Midt som et pilotprojekt i samarbejde med Uddannelsescenteret i Ringkøbing Skjern.

Besøgsordningen er på to år vokset fra et eksperiment til nu at være en af Engineer the Futures definerende signaturaktiviteter i grundskolen med national udbredelse, 200 tilknyttede eksperter og 200 gennemførte besøg i 2018.

Allerede i dag oplever Book en ekspert efterspørgsel fra gymnasielærere, hvorfor det er et naturligt næste skridt at introducere besøgsordningen til ungdomsuddannelserne.

Glæde over støtte til engineering-projekterne

Hos partnervirksomheden Siemens Gamesa, der har hovedkvarter i Brande, glæder det offshore forskningschef Per Hessellund Lauritsen, at Region Midt har valgt at støtte Engineer the Futures aktiviteter i gymnasieregi: 

”Det er meget positivt, at Region Midt støtter Engineer the Futures undervisningsaktiviteter og udbredelsen af Book en ekspert, som, vi ved, kan gøre en forskel. Det er samtidig en oplagt mulighed for, at virksomheder i Region Midt kan bidrage til, at de unge bliver nysgerrige på teknologi og naturvidenskab i gymnasieskolerne. Vi ved, at når folk fra erhvervslivet kommer ud og fortæller om deres arbejde, og hvad det indeholder, så er det med til at nedbryde fordommene om ingeniører og inspirere de unge til at gå en naturvidenskabelig vej”, fortæller Per Hessellund Lauritsen. 

De to projektperioder

Pilotprojektet, der skal bringe engineering ind i gymnasiet, starter op til januar 2019 og løber til og med december 2020, mens Book en ekspert-pilotprojektet løber fra januar 2019 til juni 2021.  

 
 logo
 logo
 logo
 logo
 logo