Nogle funktionaliteter vises ikke i Internet Explorer - brug en af disse browsere for at få den bedste oplevelse: Chrome, Safari eller Firefox. Vi beklager ulejligheden.

Rapport: Anbefalinger til rollemodeller i grundskolen

Ny forskning af lektor Henriette Tolstrup Holmegaard om rollemodeller i STEM

 
ANALYSER
5. maj 2021

Rollemodeller får en stadig større betydning i det danske undervisningssystem.

Derfor har Engineer the Future taget initiativ til at få udarbejdet et litteraturstudie om rollemodeller i grundskolen, der sætter fokus på, hvordan rollemodeller bør klædes på til mødet med elever. Et vigtigt fokuspunkt for studiet er de forskelle, der gør sig gældende på tværs af klassetrin, og som har betydning for, hvordan en rollemodel bør agere alt afhængig af, om vi taler indskoling, mellemtrin eller udskoling.

Studiet er udarbejdet af Henriette Tolstrup Holmegaard, lektor på Institut for Naturfagenes Didaktik Københavns Universitet, på vegne af Engineer the Future med støtte fra Novo Nordisk Fonden.

 

Download rapporten her:

 

Anbefalinger til rollemodeller i grundskolen

 

 

 

 

 

 

 
 logo
 logo
 logo
 logo
 logo
ibm logo
cowi logo
Velux logo
 logo
 logo
lm windpower logo
foss logo