Nogle funktionaliteter vises ikke i Internet Explorer - brug en af disse browsere for at få den bedste oplevelse: Chrome, Safari eller Firefox. Vi beklager ulejligheden.

Kvote 2: Flere søger mod ingeniør- og naturvidenskabelige studier

Det viser opgørelsen over kvote 2-ansøgninger til de videregående uddannelser for 2018

PRESSEMEDDELELSER
23. marts 2018

Interessen for at læse ingeniør- og naturvidenskabelige studier ser i år ud til at være stigende i forhold til sidste år. Sammenlignet med 2017 er der nemlig sket en stigning på 7 procent for antallet af kvote 2-ansøgere til landets civilingeniøruddannelser, mens 5 procent flere har søgt en bacheloruddannelse inden for naturvidenskab. På diplomingeniør-området er der dog sket et fald på 4 procent.

Den samlede fremgang glæder formand for Engineer the future, Thomas Damkjær Petersen.

"Det er meget positivt at se, at der er stigning i antallet af kvote 2-ansøgere til ingeniør- og naturvidenskabsuddannelserne. Forhåbentlig kommer udviklingen i kvote 2-ansøgninger også til at give sig udtryk i det endelige optag på ingeniørstudierne. Vores nyeste fremskrivning omkring fremtidens jobmarked viser nemlig, at vi allerede i 2025 kommer til at mangle 10.000 kandidater inden for teknologi, naturvidenskab og IT," udtaler Thomas Damkjær Petersen.

Fortsat behov for øget opmærksomhed på STEM-uddannelserne 

Manglen på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater mærkes allerede i dag hos radarvirksomheden Weibel Scientific, fortæller CEO Peder R. Pedersen.

"Det er svært at finde de rette profiler til vores højtspecialiserede område, og vi bruger derfor både meget tid og mange ressourcer på rekruttering."

Peder R. Pedersen glæder sig derfor over den samlede fremgang i årets ansøgertal til kvote 2.

"For en virksomhed som vores, der er dybt afhængige af at kunne skaffe de rette kompetencer, er det en fantastisk nyhed, at stadig flere søger mod de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Vi står som virksomhed over for stor vækst, og skal vi kunne realisere potentialet, er det afgørende, at vi kan rekruttere de rette medarbejdere. Kan vi ikke det, risikerer vi at gå glip af ordrer."

Weibel Scientific vandt i slutningen af 2017 en ordre til det amerikanske forsvar, og i den forbindelse forventer virksomheden at ansætte 25 procent flere ingeniører inden for de næste tre til fem år.

"Vi har insourcet al udvikling og produktion, og det kræver ekstrem høj faglighed og teknisk kunnen. Derfor er vi nødt til at gøre en ekstraordinær indsats for at tiltrække de klogeste hoveder, Danmark kan tilbyde."

Kontakt

Thomas Damkjær Petersen, formand Engineer the future, tlf. 21 70 87 84

Peder R. Pedersen, CEO Weibel Scientific, tlf. 48 16 95 37/40 15 85 11 eller Sol Raja, Morsing PR, tlf. 20 10 44 20

Sara Rosendal, presseansvarlig Engineer the future, tlf. 23 37 34 94 (kan også kontaktes for andre virksomhedscases)