Nogle funktionaliteter vises ikke i Internet Explorer - brug en af disse browsere for at få den bedste oplevelse: Chrome, Safari eller Firefox. Vi beklager ulejligheden.

Engineering i skolen

Nyt projekt til 30 millioner kroner

 
PRESSEMEDDELELSER
26. februar 2017

For at øge forståelsen af naturvidenskab og teknologi hos fremtidige generationer har Engineer the future samlet en række organisationer, uddannelsessteder og kommuner om projektet ’Engineering i skolen’, der er en fælles, koordineret, national indsats.

Formålet er at bringe engineering ind i naturfagsundervisningen i grundskolen og bidrage til, at flere børn og unge opnår teknologisk og naturvidenskabelig indsigt som en del af deres almendannelse og ad den vej får større interesse for naturvidenskab og teknologi.

Det samlede budget for projektet er 31 mio. kr. og er  blandt andet støttet af Villum Fonden, Industriens Fond, Lundbeckfonden, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Som partner i Engineer the future har du mulighed for at blive involveret i projektet på flere måder.

Hvad er engineering?

’Engineering’, forstået som ingeniørernes arbejdsmetode, er en anvendelsesorienteret og problemløsende tilgang, som tager udgangspunkt i at løse et konkret problem eller behov, og hvor undersøgelse, idegenerering, design, konstruktion, test og justering går forud for løsningen på problemet. Populært sagt er der tale om, at eleverne arbejder med praktisk løsning af praktiske problemstillinger samtidig med, at de lærer om naturvidenskab og teknologi.

Hvad er Engineering i skolen?

Første fase - hvilke aktiviteter igangsættes?

Hvordan kan du og din virksomhed blive en del af Engineering i skolen?

Projektets målsætninger

Hvem er partnere, og hvordan bidrager de?

Finansiering

 logo
 logo
 logo
 logo
 logo