Nogle funktionaliteter vises ikke i Internet Explorer - brug en af disse browsere for at få den bedste oplevelse: Chrome, Safari eller Firefox. Vi beklager ulejligheden.

Alarmerende forskel på gymnasiers ingeniørbidrag

Stor forskel på, antal elever gymnasier sender videre til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser

 
PRESSEMEDDELELSER
30. marts 2016

 

Der er stor forskel på, hvor mange elever landets gymnasier sender videre til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser og næsten hver tredje almene gymnasium (STX) sender færre end 10 pct. af deres elever til fx ingeniørstudiet. Det er samlet set for lidt i en tid, hvor Danmark mangler ingeniører. Det mener Frida Frost, bestyrelsesformand i Engineer the future, der står bag en analyse, der oplister hvor mange elever, blandt dem der blev studenter i 2011-2014 fra hvert af landets gymnasier (HTX og STX), der har søgt videre til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser som fx ingeniørstudiet.

Alarmerende stor forskel

På STX på landsplan svinger antallet af elever, der søger fra det almene gymnasium (STX) til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser fra 18,2 % til 6 % - og på HTX sender det højest rangerende gymnasium mere end halvdelen af eleverne i ingeniørretningen, det laveste kun hver femte. Det viser den nye analyse, ’Studenters overgang til ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser’ lavet af Arbejdernes Erhvervsråd (AE) og Ingeniørforeningen IDA for den teknologiske alliance Engineer the future.

”I sig selv er der intet bemærkelsesværdigt i, at der er forskel på, hvad unge vælger at læse, men når det gælder ingeniør- og naturvidenskabelige retninger er det opsigtsvækkende, at der er så mange gymnasier, der sender så lille en andel videre mod de tekniske uddannelse,” siger Frida Frost.

Ny viden kan give bedre samarbejder

Underdirektør i DI, Charlotte Rønhof, håber at tallene kan bruges til at tydeliggøre for universiteterne, hvilke gymnasier der sender flest unge videre.

”Med denne analyse i hånden kan universiteterne indlede samarbejde med de enkelte gymnasier. Det er tydeligt at se, at nogle gymnasier både i forhold til udbud af studieretninger og i forhold til at tilbyde motiverende og engagerende undervisning, er med til at sikre at flere studenter vælger ingeniøruddannelserne. I samarbejde med universiteterne kan erfaringerne fra disse gymnasier forhåbentligt inspirere andre gymnasier” siger hun.

Mangel på ingeniører skal tages alvorligt

Både Frida Frost og Charlotte Rønhof understeger, at efterspørgslen på ingeniører allerede i dag er enorm.

”Virksomhederne efterlyser flere ingeniører, end der er til rådighed i Danmark. Ledighedstallene er under 2 % for langt de fleste ingeniørretninger, og en prognose, også fra Engineer the future viser, at Danmark i 2025 kommer til at mangle 13.500 ingeniører og naturvidenskabelige kandidater, hvis ikke der sker markante stigninger i antallet af gymnasieelever, der vælger teknologiske uddannelser. Allerede nu efterspørger nogle af regionens store virksomheder som Siemens og Orbicon i Odense flere ingeniører, og det skal man tage meget alvorligt,” lyder det fra dem begge.

Efterlyser større fokus fra gymnasielederne

En kvalitativ rundspørge ’Drivere og barrierer for rekruttering af studerende’ fra Aarhus Universitet, hvor 11 gymnasier er interviewet om deres indsatser for at motivere elever i teknisk retning, indikerer, at en strategisk prioritering fra ledelsen på gymnasiet har positiv effekt på antallet af elever, der går videre på tekniske og naturvidenskabelige uddannelser.

”Når det tyder på, at en bevidst indsats fra gymnasieledelsens side øger antallet af elever, der læser videre til ingeniør, er det nærliggende at sende en appel til gymnasierektorerne om at sætte fokus på at styrke den teknologiske undervisning på deres gymnasier, så de elever, der har interesse og flair for naturvidenskab og ingeniørarbejdet, ikke går tabt,” siger Frida Frost fra Engineer the future.

Engineer the future imødekommer ingeniørmanglen

For at imødekomme manglen på ingeniører og scient.er, uddanner Engineer the future bl.a. ingeniører i at holde oplæg for grundskole- og gymnasieelever og arbejder for, at eleverne kommer ud og møder teknologiske virksomheder for af den vej at fastholde og styrke elevernes interesse for at læse til scient. eller ingeniør. Engineer the future opfordrer desuden til dialog med gymnasiestanden om aktiviteter, der kan skabe bedre balance mellem elevernes studievalg og arbejdsmarkedets behov for teknologisk og naturvidenskabelig arbejdskraft.