Fondene bag Engineering i skolen

 

Engineering i skolen er støttet af fire fonde udover medfinansieringen fra partnere.

Det samlede budget for projektet er 31 mio. kr., hvoraf 6 mio. kr. er medfinansiering fra partnere.

Derudover er Engineering i skolen støttet af følgende fonde: Villum Fonden (10 mio. kr.), Industriens Fond (5 mio. kr.), Lundbeckfonden (5 mio. kr.) og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (5 mio. kr.).

Støttet af:

Villum fonden

VILLUM FONDEN ønsker at øge unges interesse for teknik og naturvidenskab og sikre deres almene, tekniske og naturvidenskabelige dannelse. Det kan gøre dem i stand til, gennem den videnskabelige proces, at forholde sig kritisk og kreativt til viden og udvikling i det danske samfund. Med vores støtte til ’Engineering i skolen’ er vi med til at øge elevernes interesse for problemorienterede arbejdsformer gennem engineering-tilgangen, ligesom de opnår teknologisk og naturvidenskabelig indsigt som en del af deres almene dannelse.

Thomas Sinkjær, professor og forskningsdirektør VILLUM FONDEN.

Industriens Fond

Industrien efterspørger allerede i dag tekniske faglærte og medarbejdere med naturvidenskabelige og teknologiske uddannelser og færdigheder. Og den efterspørgsel forventes at blive større i de kommende år. Industriens Fond har derfor valgt at bidrage til de mest anvendelsesorienterede dele af projektet ’Engineering i skolen’. Det gøres ud fra en idé om, at praksisnær undervisning og et tæt samarbejde mellem virksomheder og skoler styrker elevernes kompetencer inden for idéudvikling, naturvidenskaben og teknologiforståelse. På den måde kan flere unge inspireres til at gå den tekniske eller naturvidenskabelige vej, når fremtidige uddannelses- og karrierevalg skal træffes.

Mads Lebech, administrerende direktør i Industriens Fond.

Lundbeckfonden

Lundbeckfonden vil gerne være med til at øge begejstringen for det naturvidenskabelige og tekniske område blandt danske skoleelever. Vi tror på, at ’Engineering i skolen’ kan bidrage til en anderledes type undervisning i grundskolen, hvor eleverne får arbejdet med naturvidenskabelige og tekniske problemstillinger på nye og inspirerende måder. Solid kendskab og forståelse af naturvidenskab og teknologi er en del af elevernes almendannelse, og stigende interesse for området blandt danske elever vil forhåbentlig betyde, at flere unge på sigt søger over mod de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser.

Anne-Marie Engel, forskningschef i Lundbeckfonden.