'Engineering i skolen': Nyt 30 millioner kroners projekt

 

'Engineering i skolen': Nyt 30 millioner kroners projekt

For at øge forståelsen af naturvidenskab og teknologi hos fremtidige generationer har Engineer the future samlet en række organisationer, uddannelsessteder og kommuner om projektet Engineering i skolen’, der er en fælles, koordineret, national indsats.

Formålet er at bringe engineering ind i naturfagsundervisningen i grundskolen og bidrage til, at flere børn og unge opnår teknologisk og naturvidenskabelig indsigt som en del af deres almendannelse og ad den vej får større interesse for naturvidenskab og teknologi.

Det samlede budget for projektet er 31 mio. kr. og er  blandt andet støttet af Villum Fonden, Industriens Fond, Lundbeckfonden, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Som partner i Engineer the future har du mulighed for at blive involveret i projektet på flere måder.

Hvad er engineering?

’Engineering’, forstået som ingeniørernes arbejdsmetode, er en anvendelsesorienteret og problemløsende tilgang, som tager udgangspunkt i at løse et konkret problem eller behov, og hvor undersøgelse, idegenerering, design, konstruktion, test og justering går forud for løsningen på problemet. Populært sagt er der tale om, at eleverne arbejder med praktisk løsning af praktiske problemstillinger samtidig med, at de lærer om naturvidenskab og teknologi.

’Engineering i skolen’ fokuserer på aktiviteter i grundskolen primært inden for naturfagene med fokus på mellemtrin og udskolingen. Gennem projektet vil lærere og lærerstuderende gennem en nyudviklet engineering-didaktik opnå kompetencer i at undervise i naturfag med udgangspunkt i engineering. 

Med engineering-tilgangen opnår elevernes større indsigt i, hvordan naturvidenskaben anvendes til at løse problemer, og deres interesse for at arbejde problemorienteret med naturvidenskab og teknologi styrkes. Netop behovet for udvikling af en engineering-didaktik, der kan binde STEM-fagene sammen, er formuleret i forarbejdet til regeringens nationale naturvidenskabsstrategi.

Overordnet ønsker vi at integrere projektet i eksisterende undervisningsaktiviteter i grundskolen fremfor at opfinde nye. Ligeledes vil vi arbejde for, at både didaktik og aktiviteter forankres i folkeskolereformen og i grundskolens ´Forenklede Fælles Mål’ for naturfagene, hvoraf ca. 30 procent kan relateres til engineering-aktiviteter.

’Engineering i skolen’ er udviklet som en langvarig og målrettet programindsats over en 10-årig periode, hvor dette projekt skal ses som første 3,5-årige fase.

I løbet af denne fase vil følgende aktiviteter blive igangsat.

 

  • Udvikling af en engineering-didaktik.
  • Uddannelse og videreuddannelse af lærere, undervisere ved læreruddannelserne og lærerstuderende i engineering-didaktik.
  • Udvikling af nye og forbedring af eksisterende undervisningsmaterialer, der understøtter engineering i undervisningen på grundskolens mellemtrin og udskoling. For udskoling vil der blive taget udgangspunkt i de fællesfaglige fokusområder.
  • Udvikling af nye og eksisterende events og konkurrencer, hvor eleverne benytter engineering f.eks. ’Naturfagsmaraton’, ’Unge Forskere’ og ’Book en ekspert’.
  • Formidling af projektets resultater på flest mulige platforme; skabe dialog og perspektivering omkring engineerings betydning i samfundet og vise, hvilke uddannelses- og karriereveje engineering-kompetencer lukker op for.

Hvordan kan du og din virksomhed blive en del af Engineering i skolen?

Som partner i Engineer the future kan du blandt andet blive del af besøgsordningen ’Book en ekspert’, som er del af projektet ’Engineering i skolen’. ’Book en ekspert’ giver skoler og gymnasier mulighed for at for at få besøg af en teknologiekspert fra danske virksomheder, som gennem aktiviteter giver eleverne indblik i, hvordan naturvidenskab og teknologi anvendes i den virkelige verden.

Du kan læse mere om Book en ekspert her

Din virksomhed har desuden mulighed for at blive inddraget i udviklingen af den nye ’engineering-didaktik’, som skal udvikles i forbindelse med Engineering i skolen.

Den nye didaktik kommer til at inddrage faglige problemstillinger og metoder fra den naturvidenskabelige og teknologiske branche, og I inviteres som virksomhed til at spille ind i og deltage med jeres viden. Det kunne fx være i form af konkrete aktiviteter i klasseværelset eller forslag til øvelser, der tager udgangspunkt i jeres fagområder og brancherelaterede problemstillinger.

Projektets målsætninger

Der opstilles ambitiøse mål for projektet, som løbende evalueres med henblik på at identificere de bedste indsatser, som videreføres og skaleres i de kommende faser af programmet.

Samtidig udvikles et evalueringsværktøj til måling af elevernes engineering-kompetence og en protokol for undersøgelse af de unges studievalg, som kan bruges til årlige dataindsamlinger i hele programperioden. De konkrete målsætninger for de kommende 3,5 år er:

 

  • Grundskolelærere: Mindst 25 % af alle grundskolelærere, som underviser i naturfag (ca. 3.000 lærere), har gennemført et undervisningsforløb i forbindelse med et eller flere interne og/eller eksterne engineering-aktiviteter. Heraf har ca. 900 lærere oplevet et kompetenceløft i forhold til at gennemføre engineering-aktiviteter i undervisningen. Først involveres 4 kommuner og derefter 5-8 andre.
  • Undervisere på læreruddannelser: Mindst 80 % af alle naturfaglige undervisere på læreruddannelserne (ca. 50 undervisere) har deltaget i efteruddannelse i engineering-didaktik. Heraf har ca. 10 oplevet et kompetenceløft i forhold til at undervise i engineering-didaktik på læreruddannelserne.
  • Lærerstuderende: Mindst 50 % af alle naturfaglige lærerstuderende (ca. 450 lærerstuderende) har beskæftiget sig med engineering-aktiviteter. Heraf har ca. 150 oplevet et kompetenceløft i forhold til at gennemføre engineering-aktiviteter i undervisningen.
  • Elever: Mindst 20 % af alle elever på mellemtrinnet og i udskolingen (dvs. ca. 70.000 skoleelever) har deltaget i et forløb, som inddrager en eller flere engineering-aktiviteter registreret i undersøgelsen over engineering-aktiviteter i Danmark. Blandt de ca. 3.000 grundskolelærere nævnt ovenfor har ca. 2.250 set tegn på engineering-kompetencer hos eleverne.

 

Vi håber, at du og din virksomhed har lyst til at deltage i vores nye store projekt 'Engineering i skolen'. Er du interesseret i at høre mere, er du velkommen til at kontakte uddannelseskonsulent Camilla Zacho.

Støttet af:

Partnere: