Nogle funktionaliteter vises ikke i Internet Explorer - brug en af disse browsere for at få den bedste oplevelse: Chrome, Safari eller Firefox. Vi beklager ulejligheden.

Engineeringforløb til gymnasiet

Ved et godt tilrettelagt forløb oplever eleverne, at de er nødt til at indhente faglig viden for at nå i mål. De kan ikke bare prøve sig frem

- Gymnasielærer i evaluering af pilotprojekt i Region Midt

I forbindelse med pilotprojektet Engineering i gymnasiet i Region Midt har de deltagende lærere udviklet deres egne bud på engineeringforløb, primært til fysik, bioteknologi og kemi.

Lærerne har i forskelligt omfang inddraget Engineering Design Processen i undervisningen og afprøvet forløbene i deres egen undervisning, typisk på 1-2 klasser. Forløbene er ikke redaktionelt bearbejdet, men dog ensartet layoutet og opsat, så de kan bruges af andre og med mulighed for tilpasning. Forløbsbeskrivelserne inkluderer desuden lærernes egne refleksioner over forløbene og elevernes oplevelser og udbytte.

Herunder kan du finde de forløb, der er udviklet. Der vil løbende blive tilføjet flere forløb fra bla. lærere i Region Hovedstaden.

Læs desuden artikel i LMFK-bladet om engineering og de to forløb Vaskepulver og Byg din egen PET-scanner.