Nogle funktionaliteter vises ikke i Internet Explorer - brug en af disse browsere for at få den bedste oplevelse: Chrome, Safari eller Firefox. Vi beklager ulejligheden.

Efteruddannelse i engineering

Fagdidaktisk kompetenceløft

Siden 2019 har regionale pilotprojekter i Region Midt og Region Hovedstaden været i gang med det formål at undersøge engineeringmetodens potentiale i en gymnasiekontekst samt udvikle ’best practice’ for implementering af metoden i naturvidenskabsundervisningen.

I alt deltager 30 lærere fra syv gymnasier i projekterne. Hertil kommer 5 lærere fra tre gymnasier i Region Nord, der har afprøvet engineeringforløb fra Region Midt og bidraget til erfaringsindsamling.

Den første evaluering fra Region Midt-pilotprojektet viser engineerings potentiale i gymnasiet, herunder, at engineering:

  • i særdeleshed bidrager til metodekendskab og undersøgelseskompetence.
  • udvikler elevernes generiske kompetencer (problemløsningsevne, kreativitet/innovation, samarbejde og vedholdenhed).
  • tilfører flere frihedsgrader til det undersøgende arbejde i naturfagene.
  • skaber motivation og engagement hos eleverne.

 

Læs evalueringen (marts 2021)

Kompetenceudviklingsforløbet er tilrettelagt efter den forskningsbaserede Q-model, hvor man veksler mellem workshops ude af huset og praksisperioder på gymnasierne. For at sikre forankring af metoden er efteruddannelse af hele faglærergruppen og inddragelse af gymnasieledelsen væsentlige elementer i efteruddannelsesindsatsen. Efteruddannelsesforløbene afholdes i samarbejde mellem Engineer the Future og forskere og efteruddannere fra VIA University College og Københavns Professionshøjskole. 

På baggrund af erfaringerne fra Region Midt-projektet er der beskrevet en engineeringdidaktik til gymnasiet.

Engineeringdidaktik til gymnasiet (forkortet)

Engineering til hele landet

Det er målet, at engineeringmetoden på sigt skal udbredes til gymnasier i hele landet gennem et nationalt kompetenceløft. Hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne for videreuddannelse i engineeringmetoden på dit gymnasie, enten som et fuldt kompetenceudviklingsforløb eller kortere workshops, kan du kontakte seniorkonsulent Anne Hansen.

Hvad mener lærerne om engineering?

Hvad mener eleverne om engineering?

Kontakt

Anne Hansen

Seniorkonsulent, uddannelse

 

Engineering i gymnasiet er finansieret af Region Midt og Region Hovedstaden.

 logo
 logo
 logo
 logo
 logo