Sådan laver man fremtidens LEGO-klodser

Sådan laver man fremtidens LEGO-klodser

Mit besøg

Jeg vil fortælle om hvorfor jeg har valgt at blive ingeniør i en kontekst, der inddrager de mange muligheder inden for ingeniørverdenen. Derudover vil jeg fortælle hvad jeg laver som ingeniør ved LEGO og hvorfor det er det fedeste job jeg kunne forestille mig.

Inddragelse vil foregå i form af små øvelser/konkurrencer med LEGO-klodser, der udfordrer elevernes evne til at tænke kreativt og arbejde sammen. Desuden vil jeg, gennem eksempler på LEGO-klodser jeg har udviklet, vise vejen fra design til produktionsklart teknisk design.

Mit arbejde

Jeg arbejder med teknisk modning/konstruktion af nye LEGO-klodser. Jeg fungerer som bindeleddet mellem design og produktion og skal få designernes ønsker tilpasset vores produktion. I denne rolle har jeg en bred kontaktflade og snakker både med de kreative designere, den krævende produktion og den strenge lovgivning i forhold til produktsikkerhed.

Jeg skal designe klodserne, så de endelige støbte elementer (LEGO-klodserne), der kommer ud af sprøjtestøbemaskinerne, fremstår af høj kvalitet, har gode funktioner og indeholder en høj produktsikkerhed.

Min uddannelse

Jeg er uddannet diplomingeniør i integreret design og denne ingeniørtype bliver ofte refereret til som designingeniør eller produktudviklingsingeniør. Uddannelsen er en meget bred ingeniøruddannelse og indeholder områder som produktudvikling, innovation, design, teknisk design, statik, styrkelære, dynamik, materialelære, projektledelse og meget andet. 

Mig

Jeg bruger en stor del af min fritid på gymnastik - både som udøver og instruktør. Jeg har en meget stor passion for at skabe noget og anskue problemstillinger på kreativ vis. Dette afspejler sig både i mit arbejde og i min fritid.