Havet er transportvejen fra fortiden ind i fremtiden

Havet er transportvejen fra fortiden ind i fremtiden

Mit besøg

Når jeg kommer, vil eleverne få et indtryk af, hvorfor og hvordan vi anvender havet som transportvej. Havet er transportvejen fra fortiden ind i fremtiden! 

Mine aktiviteter

Afhængig af klassetrinnet har jeg forskellige aktiviteter.

For 4-6. klasse:

  • Hvad kan et skib?
  • Vi bygger et skib af genbrugsmaterialer, som kan flyde uden at vælte og transportere en last.
  • Vi leger med begreber som volumen, vægtfylde, opdrift og tyngdepunktet.

For 7.- 10. klasse:

Design og matematik: Vi skal arbejde med styrke, opdrift og stabilitet af forskellige flydende emner, der skal transportere forskellige materialer. Vi bruger anvendt matematik og fysik, der rummer begreber som fysisk, geometri, volumen og vægtfylde.

”Et er søkort at forstå, - et andet skib at føre”. Vi kigger på søkortets historie og opmålingen af verden omsat til moderne satelitnavigation.Vi ser på jordens gradindelinger, brug af søkort og GPS og søsikkerhed. 

For ungdomsuddannelserne:

Anvendt matematik: Vi skal arbejde med arealberegninger ved brug af Simpsons metode og almindelig geometri og integral-regning.

Hvad koster et menneskeliv? Vi skal snakke om skibsulykker og lave dilemma-opgaver om sikkerhed og økonomi. Derudover skal vi snakke om tekniske risikovurderinger og løsninger.

Mit arbejde og min uddannelse

Jeg arbejder med teknisk vurdering af alt fra skibe til vindmølleparker. Jeg er uddannet skibsingeniør med speciale i sikkerhedsledelse ombord på skibe.

Jeg vil gerne fortælle den gode historie om et af de ældste ingeniørfag i verden, så vi forsat kan skabe interesse for mere sikker og bæredygtig transport på havet.

Mig

Jeg har en stor passion for havet og det liv, som det skaber, og så elsker jeg at lege med vand.