Nogle funktionaliteter vises ikke i Internet Explorer - brug en af disse browsere for at få den bedste oplevelse: Chrome, Safari eller Firefox. Vi beklager ulejligheden.

Hamdi Ashur

Jeg renser verdens vand

Jeg renser verdens vand

Jeg hedder Hamdi Ashur. Jeg er 25 år gammel, bor i København og arbejder i Geo som miljøingeniør.

Jeg arbejder med kortlægning af forurenede grunde og afværge af grundvandsforurening. For tiden designer og implementerer jeg en ny løsning, der skal sikre grundvandet i mod klorerede opløsningsmidler.

Jeg har læst Miljøteknologi på DTU og skrev speciale om udbredelse af grundvandsforurening i kalk. Jeg fik hurtigt arbejde. Allerede inden afleveringen af mit speciale underskrev jeg en kontrakt med Geo og havde første arbejdsdag en uge efter mit forsvar.

Derfor valgte jeg en ingeniøruddannelse

Jeg har altid været bedst til de naturvidenskabelige fag, og det har nok også spillet en rolle, at jeg er vokset op i et ingeniørhjem. Ingeniørfaget giver mig muligheder for at være til gavn for andre mennesker. I mit tilfælde ved fortsat at sikre vores grundvand, men også på sigt at forbedre adgangen til rent drikkevand i udviklingslande - især i Somalia, hvor jeg oprindeligt kommer fra. Det kræver mere end politisk vilje at skabe store forandringer - det kræver lavteknologiske og robuste løsninger tilpasset de lokale forhold.

Og så gør det ikke noget, at ingeniørvejen rummer gode muligheder for at få en spændende karriere og med tiden blive leder for store projekter både i Danmark og internationalt.

Det vil jeg forandre

Vand er en livsvigtig ressource for alt liv på jorden. Og manglen på rent vand er et stort problem. For eksempel har under halvdelen af Somalias befolkning adgang til rent drikkevand.

Når erfaringen tillader det, vil jeg gerne være med til at sikre, at alle får lige adgang til rent drikkevand. Men det er ikke kun adgangen til rent vand, der skal sikres. Det er også kvaliteten af drikkevandet, som skal højnes for at forebygge udbrud af vandbårne sygdomme. Det vil jeg gøre sideløbende med, at jeg arbejder for at sikre det danske grundvand mod gamle miljøsyndere.

Attempted to divide by zero.

Ambassadører

Emma Vilstrup

Jeg laver affald om til energi

Niels Præstegaard Hendriksen

Jeg gør byen grønnere

Anne-Cæcilie Lange

Jeg bygger 24 broer i Tanzania

Anders Møller

Jeg gør vækst til en leg

Emil Finkelstein

Jeg gør syge menneskers liv lettere

Mia Wagner

Jeg bygger verdens broer

Bo Yonchev

Jeg designer den grønne energi