Uddannelsesinstitutioner

En samlet rekrutteringsgruppe

Uddannelsesinstitutionerne står sammen i alliancen

Engineer the Future er Danmarks teknologiske alliance bestående af ca. 50 virksomheder, uddannelsessteder og interesseorganisationer. Som en del af alliancen er der nedsat en rekrutteringsgruppe med repræsentation af uddannelsesinstitutionerne. Rekrutteringsgruppen bidrager både i form af engagement og økonomi.

Formålet med rekrutteringsgruppen er:

Øget rekruttering

At bidrage med sparring, dialog og indsigter, der kan medvirke til at Engineer the Future
lykkedes med at styrke rekrutteringen til videregående uddannelser inden for STEM-området på diplomniveau eller højere.

Mere sammenhæng

Gennem dialog vil vi sikre, at Engineer the Futures indsats på branding- og kampagneområdet kan fungere som en paraply af overordnet information og branding, så der skabes øget opmærksomhed omkring videregående uddannelser inden for STEM.

Endvidere er det hensigten, at videregående uddannelser i deres informations- og brandingarbejde skal kunne tappe ind i og referere til Engineer the Futures materialer i det omfang, som det giver mening for den enkelte institution.

Mere synergi

At sikre gensidig erfaringsudveksling på tværs af videregående uddannelser og Engineer the
Future, fx på områderne kampagner for STEM-området, branding af uddannelsesområder,
karrierelæringsindsatser, studievalgstilbud, rollemodelsordninger og engineering-undervisning i gymnasiet.

Hvem kan deltage i rekrutteringsgruppen?

For at sidde i rekrutteringsgruppen skal man:

 • være udvalgt som beslutningsdygtig repræsentant for videregående uddannelser hos en af alliancepartnerne.
 • have faglig indsigt på områderne branding, kampagner og brobygning på vegne af den partner, man repræsenterer
 • indstilles af egen uddannelsesinstitution

Kontakt

Marie 3000X3200px

Marie Langskov

Leder i Engineer the Future

 • KK-Wind Solutions
 • AAU-Aalborg Universitet
 • Vattenfall
 • Vestas
 • SDU-Syddansk Universitet
 • Niras
 • Foss
 • DSE-De Studerendes Erhvervskontakt
 • PPlus
 • Novo Nordisk
 • Coloplast
 • Lego Education